Polityka prywatności i plików cookies serwisu KochamSzanty.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU KOCHAM SZANTY

 

Korzystanie ze strony internetowej pod adresem https://www.kochamszanty.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. 

Zapoznaj się z jej postanowieniami.

Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informujemy Cię w niej, w jaki sposób troszczymy się o Twoje dane, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy  i przekazujemy wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

Spis treści

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?. 4

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?  4

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?. 4

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?. 6

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA?. 7

CZY MOŻESZ COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?. 8

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH?. 8

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?. 9

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON… 10

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK/ INSTAGRAM… 11

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – TIK TOK.. 12

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH… 13

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?. 14

CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE?. 15

 

 

§1 DEFINICJE

Administrator – Administratorem strony i danych osobowych jest Radosław Rzążewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARCHE Radosław Rzążewski z siedzibą w Mszczonów (96-320) przy ul. Jeżynowej, nr 1, NIP: 8241378916 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona i/lub Serwis internetowy – strona internetowa, blog i Serwis internetowy znajdujące się pod adresem https://www.kochamszanty.pl.

Forum – miejsce znajdujące się pod adresem: https://www.kochamszanty.pl/forum, służące wymianie poglądów i opinii na tematy prezentowane w Serwisie, do którego Użytkownik może otrzymać dostęp po utworzeniu Konta.

Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej służące uczestnictwu Użytkownika w Forum.

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni, w tym wysyłanie treści marketingowych i handlowych za zgodą Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera,  czy w celu kontaktu z Użytkownikiem.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystanie ze Strony i/lub Serwisu internetowego i/lub Forum oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na Stronie i/lub w Serwisie internetowym oraz pozostałych miejscach wskazanych w niniejszej polityce prywatności,  podstronach i subdomenach należących do Administratora. Każdorazowo, gdy mowa jest o Stronie lub Serwisie internetowym należy mieć na uwadze wszystkie miejsca należące do Administratora, w tym także Forum.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail:  kontakt@kochamszanty.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na Stronie i w Serwisie internetowym nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika Strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole Strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem strony i danych osobowych jest Radosław Rzążewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARCHE Radosław Rzążewski z siedzibą w Mszczonów (96-320) przy ul. Jeżynowej, nr 1, NIP: 8241378916, zwany dalej Administratorem.

 

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

 

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY? 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:

 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, w szczególności dostępu do Forum — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 2. informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych, związanych z tematyką Strony — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 4. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5.            archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 6. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 7. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 8. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługachświadczonych przez Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 9. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 10. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 11. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),

w celu obsługi fanpage pod nazwą https://www.facebook.com/kochamszanty/  na Facebooku, grupy w portalu Facebook pod nazwą Kocham szanty pod adresem: https://www.facebook.com/groups/kochamszanty, konta w portalu Instagram pod nazwą: Kocham szanty i adresem url: https://www.instagram.com/kochamszanty/ , obsługi konta w portalu Tik Tok „Kocham szanty” pod adresem: https://tiktok.com/@kochamszanty oraz obsługi kanału w serwisie You Tube            „Kocham        Szanty” pod adresem url: https://www.youtube.com/channel/UCL53INvMGb55zki2FDwGIZA?view_as=subscriber i wchodzenia w interakcje z użytkownikami oraz odbiorcami, w tym również poprzez konwersację w ramach chatbota w aplikacji Messenger – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),

 1. w celu prowadzenia remarketingu w social mediach na platformie Facebook i You Tube — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową),
 2. w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu Facebook Leads Ads lub Facebook Custom Audience – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

 

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). 

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki.

 

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA? 

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:  

 1. prawo dostępu do treści jego danych,  
 2. prawo do przenoszenia danych,  
 3. prawo poprawiania danych,  
 4. prawo sprostowania danych,  
 5. prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania, 
 6. prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,  
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,  
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,  
 9. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika Administrator odsyła do treści RODO.   

Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@kochamszanty.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

 

CZY MOŻESZ COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ? 

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 

Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield” lub tym, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych.  

 

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook, Mailerlite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  

 

Link do listy podmiotów, które przystąpiły do „Tarczy prywatności –Privacy Shield”: https://www.privacyshield.gov/welcome  

 

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: 

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy  

 

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. MailerLite może przechowywać część danych w Stanach Zjednoczonych lub korzystać z dostawców usług z tego kraju, jednakże dane przetwarzane są głównie w Unii Europejskiej.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz: 

 

 1. przez okres realizacji usługi, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu lub Forum,

 

 1. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,

 

 1. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,

 

 1. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

 

 1. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookiesi administrowania Stronami Administratora, 

 

 1. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newsletteraw celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora. 

 

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. 

 

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron. 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK/ INSTAGRAM

Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronie fanpage „Kocham Szanty” oraz w grupie „Kocham szanty” w serwisie Facebook (dalej jako Fanpage) jest Administrator. 

Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage, a także w celu rozmowy z Użytkownikiem poprzez chatbota działającego z wykorzystaniem narzędzia Messenger i Chatfuel.

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage.

Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących  od Administratora a związanych z Fanpage. 

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości, „rozmowa” z chatbotem oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnym asystentom, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield.

Dane mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Powyższe zasady związane z danymi w ramach portalu Facebook stosuje się również do portalu Instagram.

 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – TIK TOK

Administratorem danych osobowych Użytkownika w portalu Tik Tok na koncie „Kocham Szanty” (dalej jako konto Tik Tok) jest Administrator. 

Dane osobowe Użytkownika podawane na koncie Tik Tok będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania kontem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności.

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi konto Tik Tok. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie treści/obserwowanie konta Tik Tok.

Zasady panujące na koncie Tik Tok są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Tik Tok wynikają z regulaminów Tik Toka. 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować konto Tik Tok należące do Administratora. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących  od Administratora a związanych z kontem Tik Tok „Kocham Szanty”. 

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Tik Tok i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia konta Tik Tok na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie treści/kliknięcie „Obserwuj” lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Tik Tok, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym konto Tik Tok Administratora, serwisowi IT, wirtualnym asystentom, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Tok Tok. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem To Toka, w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Portal Tik Tok stosuje mechanizmy zgodności w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską numer 2004/915/EC lub 2010/87/EU.

W ramach korzystania z portalu Tik Tok dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Tik Toka: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.  Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych. 

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

 

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH? 

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i  bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO. 

 

Administrator  informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom: 

 

 1. UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego, tworzenia stron lądowania i zbierania leadów,
 2. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google,
 3. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
 4. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawnopodatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

 

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH? 

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych. 

 

CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE? 

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.  

 

W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie, a Użytkownik wchodzący i korzystający z Serwisu i Forum wyraża zgodę na instalację stosownych cookies w jego urządzeniu końcowym.  

 

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika albo cofnięcia zgody na instalację cookies w jego urządzeniu końcowym (ewentualnie modyfikację zgody) poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. 

 

§4. FORMULARZE

 Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) o promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego (głównie wydarzeniach). Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 3 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam czy menedżera firmy, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

 

 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, adres e-mail, numeru telefonu oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa. Użytkownik wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy wyraża zgodę na kontakt z nim w celu udzielenia odpowiedzi.

 

 1. Formularz kontaktowy chatbota – umożliwia skontaktowanie się z Administratorem poprzez chatbot połączony z serwisem Facebook w aplikacji Messenger oraz odbiór komunikatów (w tym marketingowych) wysyłanych przez Administratora (z użyciem funkcji dostarczanych przez zewnętrzny podmiot Chatfuel). Odbywa się to również na podstawie zgody Użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę poprzez kliknięcie w odpowiedni komunikat lub poinformowanie o tym Administratora. 

W ramach działania chatbota Administrator przechowuje historię konwersacji, informacje zawarte w publicznych profilu Użytkownika (imię, nazwisko, avatar, płeć język, inne informacje udostępnione publicznie lub przekazane do chatbota). 

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności chatbota dostarczanego przez Chatfuel: https://chatfuel.com/files/PrivacyPolicy-EU.pdf.

 

 1. Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy – Wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz pozostawić. Umieszczając komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-mail, nazwa strony internetowej Użytkownika, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.

Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody.

 

 1. Formularz reklamacji – W przypadku korzystania z usług Administratora Użytkownik może złożyć reklamację. W tym celu, Administrator umożliwia mu wypełnienie formularza reklamacyjnego załączonego do regulaminu. Użytkownik może także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane.

Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.

 

 1. Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika Forum – Użytkownik ma możliwość założenia konta w serwisie Administratora i w tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: adresu e-mail oraz imienia lub nazwy Użytkownika.

Założenie konta na Forum odbywa się na zasadach podanych w regulaminie Serwisu i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie.

Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta Użytkownika Forum. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

 Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Facebook powinien zapoznać się z polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

 

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE 

 

 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie, Forum lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie. 
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie i na Forum stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. 
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie kochamszanty.pl w sposób niezgodny z prawem.
 3. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.  

 

§6 TECHNOLOGIE 

 W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie: 

 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
 3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www
 4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach.

 

§7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”), co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony.
 4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż nasza strona).
 5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
 6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 

 1. Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.

Administrator może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych lub do użytkowników, którzy polubili Fanpage) w ten sposób, że podane adresy e-mail zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że osoby te są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza kontaktów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika.

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook może łączyć te informacje z informacjami jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W każdej chwili można zrezygnować z plików  cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.

Użytkownik korzystając ze strony wyraża zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu końcowym.

 1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony oraz na podstawie zgody Użytkownika.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

 1. Powiadomienia typu web push, z poziomu przeglądarki

W celu lepszej komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego przekazywania mu wartościowych treści czy ofert, Administrator umożliwia wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień typu web push z poziomu przeglądarki Użytkownika. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień web push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję). Zgoda na otrzymywanie ww. powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień typu web push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

Powiadomienia typu web push, dostarczać będzie OneSignal Push Notifications. Narzędzie wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności pod adresem URL: https://onesignal.com/privacy_policy.

 

 1. Wtyczki kierujące do social mediów Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony i Forum akceptuje ten fakt i wyraża zgodę. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób. 

Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi:

 1. Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads – w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika
 2. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,

Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube, Vimeo oraz strony oferujące wydarzenia związane z tematyką Forum czy Serwisu, które Administrator poleca.

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści  czy narzędzi jakich dokonał Użytkownik. Serwisy przetwarzają te cookies głównie w celu polepszenia funkcjonalności, jakie oferują i niezależnie od Administratora.  Jeśli Użytkownik nie chce, żeby miało to miejsce, powinien się wylogować z danego portalu (jeśli posiada tam konto i jest zalogowany) zanim odwiedzi Stronę lub nie powinien odtwarzać danych treści na Stronie. Może też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie określonych treści.

Każdorazowo Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych aby dowiedzieć się więcej.

 1. Czat

Administrator osadza na stronie czat online w celu usprawnienia kontaktu pomiędzy nim  a Użytkownikiem. Czat ten dostarcza Chatfuel. Narzędzie wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności pod adresem URL: https://chatfuel.com/files/PrivacyPolicy-EU.pdf. Zostały również opisane w niniejszej polityce prywatności powyżej w sekcji Formularze.

 1. Kalendarz online

Administrator w celu stworzenia kalendarza wydarzeń, eventów i koncertów wykorzystuje narzędzie oparte o wtyczkę Modern Events Calendar Lite. Narzędzie wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności:  https://webnus.net/privacy-policy/

 1. Zapamiętywanie danych logowania

Administrator, w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu stosuje wtyczkę One Click Accessibility. Pozwala ona na zapamiętywanie danych logowania Użytkowników, nie przechowując jednocześnie żadnych danych. Opiera się na zastosowaniu cookies, na które Użytkownik wyraża zgodę, korzystając z Serwisu i Forum. 

 1. Linki afiliacyjne i programy partnerskie, w tym Google AdSense

Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli Użytkownik przejdzie na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokona zakupu produktu Administratorowi może zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony Użytkownik zgadza się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.

Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy, w tym wypadku Google LLC.    Ustawienia i personalizację reklam Użytkownik może zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki, wchodząc pod adres: https://adssettings.google.com/authenticated.

 1. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
 2. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§8 ZGODA NA COOKIES

 

Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić – musi opuścić Stronę. Zawsze też może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w swojej przeglądarce Użytkownik znajdzie niezbędne informacje.

 

§9 LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

 

 

Opublikowano w dniu: 15 lipca 2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: ­­­­­­­­­­­­­­­­15 lipca 2020 r.

Skip to content